Jaunumi

Atklātā konkursa "Teritorijas uzkopšanas pakalpojumi uz vienu gadu, no 01.01.2021 līdz 31.12.2021"

Prasības pretendentu Pašnodarbinātas personas statuss. Prasības teritoriju uzkopšanai: - sekot lietus notekūdeņu kanalizācijas tīrībai; - nodrošināt atkritumu konteinera izstumšanu atbilstoši atkritumu izvešanas grafikam; - nepieciešamības gadījumā zāles nopļaušanu un nezāļu novākšanu no ielām, zālājiem, gar žogiem un piegulošās teritorijās; - rudens periodā nokritušo lapu novākšanu; - ietvju un gājēju celiņu notīrīšanu no sniega un atkritumiem, slidenā laikā ietves un gājēju celiņi kaisīšana ar pretslīdēs materiāliem, lai nodrošinātu gājēju kustību. Biedrība Zārdi uzaicina pretendentu iesniegt savus piedāvājumus. Piedāvājumu pretendents var iesniegt personīgi vai nosūtīt uz e- pastu.

Laiks nodot garāža elektrības skaitītāja rādījumus!

Šogad skaitītāju rādījumus varat nodot 21. novembrī, 28. novembrī vai 5. decembrī no pulksten 10 līdz 11. Skaitītājus pārbaudīs Raitis (tāl.29102598).

Mums ir jauna vietne

Drīz šeit tiks publicēta informācija, kas saistīta ar mūsu garāžu kooperatīva dzīvi.