Jaunumi

Paziņojums

Cienījamie biedrības “Zārdi” biedri! Paziņojam, ka sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un to, ka saprātīgā termiņā nav prognozējamas Covid 19 pandēmijas beigas un ar to saistīto ierobežojumu atcelšana, kā arī to, ka ir ieviesti vēl stingrāki pandēmijas izplatības ierobežojumi, Statūtu 8.3. punktā paredzētā 2020.gada marta biedru kopsapulce 2021. gada budžeta apstiprināšanai nenotiks. 2021.gada 16.martā valde nolēma biedrības “Zārdi” marta biedru kopsapulci pārcelt uz 2021.gada aprīlī paredzēto kopsapulci, kuras darba kārtībā tiks iekļauti jautājumi “Atskaite par 2020.gada biedrības “Zārdi” finanšu-saimniecisko darbību”, kā arī 2021.gada budžeta apstiprināšana. Līdz 2021.gada aprīļa biedru kopsapulcei paliek spēkā biedrības “Zārdi” 2020. gada budžets, kas bija apstiprināts 2020.gada septembrī, piemērojot analoģiskas izdevumu un ieņēmumu pozīcijas: - plānotie kopējie ieņēmumi: 5082 EUR - plānotie kopējie izdevumi: 5082 EUR. Saskaņā ar Statūtu 8.5. punktu valde par konkrētu biedrības “Zārdi” biedru kopsapulces datumu, laiku, vietu un darba kārtību informēs biedrības biedrus.

Atklātā konkursa "Teritorijas uzkopšanas pakalpojumi uz vienu gadu, no 01.01.2021 līdz 31.12.2021"

Prasības pretendentu Pašnodarbinātas personas statuss. Prasības teritoriju uzkopšanai: - sekot lietus notekūdeņu kanalizācijas tīrībai; - nodrošināt atkritumu konteinera izstumšanu atbilstoši atkritumu izvešanas grafikam; - nepieciešamības gadījumā zāles nopļaušanu un nezāļu novākšanu no ielām, zālājiem, gar žogiem un piegulošās teritorijās; - rudens periodā nokritušo lapu novākšanu; - ietvju un gājēju celiņu notīrīšanu no sniega un atkritumiem, slidenā laikā ietves un gājēju celiņi kaisīšana ar pretslīdēs materiāliem, lai nodrošinātu gājēju kustību. Biedrība Zārdi uzaicina pretendentu iesniegt savus piedāvājumus. Piedāvājumu pretendents var iesniegt personīgi vai nosūtīt uz e- pastu.

Laiks nodot garāža elektrības skaitītāja rādījumus!

Šogad skaitītāju rādījumus varat nodot 21. novembrī, 28. novembrī vai 5. decembrī no pulksten 10 līdz 11. Skaitītājus pārbaudīs Raitis (tāl.29102598).

Mums ir jauna vietne

Drīz šeit tiks publicēta informācija, kas saistīta ar mūsu garāžu kooperatīva dzīvi.